Over het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Groningen en Gemeente Eemsmond. De Provincie Groningen en Gemeente Eemsmond zijn tevens opdrachtgevers van het onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

Fase 1 – Een enquête onder inwoners van acht noordelijke gemeenten van de Provincie Groningen, De Marne, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam, Ten Boer, Loppersum, Bedum en Winsum. Het doel is inzicht te verkrijgen in de mobiliteit van bewoners. We stellen een aantal vragen om te achterhalen hoe de mobiliteit verbeterd kan worden. We zijn bijvoorbeeld benieuwd welke vervoermiddelen inwoners het meeste gebruiken, of ze daar tevreden mee zijn en of de elektrische fiets zou kunnen bijdragen aan een betere mobiliteit. Verwachte looptijd: maart – april 2017

Fase 2 – Een pilot-studie die voortvloeit uit de enquête, waarin een concrete maatregel om mobiliteit te verbeteren in de praktijk wordt getest. Verwachte looptijd: mei – augustus 2017